תקנון השימוש באתר
  1. מבוא

ברוכים הבאים לאתר foodshop.co.il  / פודשופ להלן ("האתר") האתר מנוהל ע"י מיט פליאו/אוהד רוט ומשמש בין היתר לסחר מקוון לרכישת מוצרים על ידי הגולשים באתר (להלן: “המשתמשים” ו/או “המזמינים”).

תקנון השימוש והרכישה באתר נכתב בלשון זכר אך כל האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

השימוש באתר מותר אך ורק למשתמשים אשר גילם הוא 18 שנים ומעלה ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש”) לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין ואלה מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתיעשה במסגרת זו. השימוש באתר לרבות גלישה ו/או ביקור באתר ו/או רכישה באמצעות האתר מהווים הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים כאמור.

פודשופ רשאית לשנות את תנאי השימוש והרכישה מעת לעת. השינוי יכנס לתוקפו החל ממועד פרסומו או ממועד אחר שיפורסם.

האתר פועל בכל ימות השנה (למעט יום הכיפורים) וניתן לקבל מידע/לבצע הזמנות בכל שעה. יחד עם זאת, במידה ותופסק זמנית פעילות האתר מסיבה כלשהי כגון תקלה טכנית/עבודות תחזוקה, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי.

בכל שאלה ניתן לפנות לשירות הלקוחות בכתובת המייל info@foodshop.co.il     או בימים א'-ה' לטלפון 052-8836262 בין השעות 08:00-18:00

  1. רכישת מוצרים/שירותים באתר

2.1 באתר מופיעים מוצרים ושירותים למכירה, פודשופ שומרת לעצמה את הזכות להוסיף/לגרוע מוצרים ושירותים ללא צורך בהודעה מוקדמת ובלי שתהיה למשתמש טענה כלשהי בנדון.

 

2.2 מחירי המוצרים/שירותים המופיעים באתר כוללים מע'מ כחוק, למעט במקרה של מוצרים הפטורים ממע'מ. פודשופ שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים, ללא צורך בהודעה מוקדמת ובלי שתהיה למשתמש טענה כלשהי בנדון.

 

  1. צילומי המוצרים הינם להמחשה בלבד ולא תהיה למשתמש טענה כלשהי בגין הבדלי צבע/שינוי חיצוני בצורת האריזה.

 

  1. חלק מהמוצרים הנמכרים באתר, מכילים אלכוהול, רכישה זו מותרת לבגירים מעל גיל 18 בלבד, עפ"י החוק. קבלת המשלוח תותר רק לבגיר מעל גיל 18 ותהיה בשעות המותרות עפ"י החוק.

3             קניין רוחני

האתר כמו כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר ,קוד האתר , קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לפודשופ ומהווים קניין רוחני בלעדי של פודשופ ואין לעשות בהם שימוש כלשהו ללא אישור כתוב מראש מפודשופ

4          תנאי השימוש באתר

רשאי להשתמש באתר כל משתתף שמקיים את כל התנאים הבאים:

4.1  תושב ישראל מעל גיל 18 בעל חשבון בנק פעיל, תעודת זהות או דרכון בתוקף ,

כרטיס אשראי בתוקף ביום ביצוע הרכישה הרשום על שמו והניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל.

4.2  בעל כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

4.3  מילא נאמנה את כל שדות החובה המופיעים בטופס ההזמנה שבאתר, לרבות שם מלא ,כתובת מגורים, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, שם משתמש וכתובת תא הדואר האלקטרוני .

4.4  בעצם הרשמתו לביצוע פעולות באתר מצהיר כי גילו מעל 18 שנה.

5.  הגנת הפרטיות

 5.1פודשופ תהיה רשאית לשמור את הפרטים האישיים שימסרו לה על ידי המשתמש ומידע שיצטבר אודותיו ולעשות בו שימוש בכפוף להוראת כל דין.

5.2  מסירת פרטים אלה מהווה הסכמה של המשתמש לקבל מפודשופ הודעות הכוללות “דבר פרסומת” ועדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות מסרונים לטלפון הנייד .

5.3  פודשופ משתמשת באתר באמצעים מקובלים של אבטחת מידע. מובהר בזאת שאין ביכולתה של פודשופ לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע ו/או תקלות בתעבורה של נתוני התקשורת והסיכון הכרוך בשימוש באתר מוטל על המשתמשים בו ופודשופ לא תישא באחריות למקרים כאלו.

5.4  מערכת הסליקה והטוקניזציה של אתר פודשופ מופעלת ע”י חברת פלאקארד שפועלת על פי תקן אבטחה PCI-DSS.

 6. ביצוע הזמנה

6.1  כדי לבצע רכישה של מוצרי פודשופ יש להשלים מהלך רכישה דרך האתר הכוללת הכנסת מספר כרטיס אשראי בתוקף וקבלת אישור ביצוע עסקה

6.2  ביצוע הזמנה הינו ללקוחות פרטיים בלבד ואינו מיועד לסיטונאים לפיכך פודשופ תהייה רשאית שלא לבצע הזמנה המיועדת למכירה חוזרת ללקוחות.

6.3  אספקת מוצרי פודשופ מותנת בזמינותם בעת ביצוע ההזמנה.

6.5  ההזמנה תכנס לתוקף רק לאחר אישורה על ידי פודשופ בסוף תהליך ההזמנה.

7. אספקת המוצרים

7.1 אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה המלאה בגינם שולמה תיעשה באמצעות שירות השליחים של פודשופ לכתובת בישראל אותה הקליד המזמין בעת ביצוע הרכישה בהתאם לאזורי המשלוח המפורטים באתר ואינה מתחייבת למתן השירות בכל שטחי מדינת ישראל. מובהר, כי המשתמש רשאי להודיע לפודשופ על רצונו באיסוף עצמי של המוצרים המוזמנים. פודשופ רשאית לשנות את דרכי המשלוח ו/או את אזורי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

 7.2 עם הזמנת המוצרים יחויב המשתמש בדמי משלוח בעלות אשר מופיעה באתר שהינם בנוסף לעלות ההזמנה הכוללת של המוצרים. פודשופ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

7.3 איסוף עצמי, ללא מגבלת סכום רכישה וללא עלות משלוח, ניתן לבצע בתאום מראש עם שירות הלקוחות והוא יתבצע מהיישוב עצמון.

8. אחריות והחזרת מוצרים

8.1 המידע המוצג באתר מופיע כמות שהוא (as is)  כפי שמתקבל מיצרני ו/או יבואני המוצרים המוצגים. פודשופ עושה כמיטב יכולתה ונוקטת בכל האמצעים להציג באתר מידע מדויק ומהימן. יחד עם זאת, פודשופ אינה אחראית, באופן ישיר או עקיף, למידת הדיוק, אמיתות ומהימנות של תוכן המידע כפי שהתקבל מצדדים שלישיים. הסתמכות על תוכן זה באחריות הלקוח. כמו כן, פודשופ אינה אחראית לטיב או איכות של מוצר ו/או מתכון ו/או המלצה ו/או כשרות כפי שהוצג באתר.

8.2 פודשופ אינה אחראית לכל נזק שייגרם למזמין ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש במוצרים שסופקו על ידי פודשופ זולת מקרים בהם המוצר היה פגום עקב רשלנות של פודשופ. במקרה זה גובה האחריות של פודשופ יהא מוגבל ולא יעלה על גובה סכום המוצר הפגום שנרכש.

8.3  מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות של פודשופ הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א-1981, והמזמין רשאי לבטל את הזמנתו ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליו בכפוף להוראות שלהלן. יובהר כבר עתה כי על אף האמור, לא ניתן להחזיר מוצר אשר נעשה בו שימוש.

 על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010 לא תחול זכות ביטול בגין מוצרי מזון

8.4 החזר הכספי בגין החזרת המוצרים יתבצע בהתאם לחוק. יתכן ותתבקש לספק את קוד האבטחה של כרטיס האשראי (CVV) באמצעותו ביצעת את ההזמנה. פודשופ תהיה רשאית לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה, או 100 ₪ לפי הנמוך מבין השניים, ובלבד שההחזרה לא נבעה מפגם או קלקול במוצר. במקרה של פגם או קלקול במוצר, לא תחויב בדמי ביטול.

9.  איזור שיפוט

במקרה של מחלוקת , כל האמור לעי”ל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדית של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראלים בלבד במחוז גליל.

עודכן בתאריך 01 יוני 2020 .

x

סל הקניות שלך ריק...

סה"כ: 0.00₪